STQARRIJA MA?RU?A MILL-AMMINISTRAZZJONI TA’ SAN VIN?ENZ DE PAUL U L-MUMN

Wara laqg?a li l-Amministrazzjoni ta’ San Vin?enz de Paul (SVP) u l-Malta Union of Midwives and Nurses (MUMN) kellha nhar it-Tnejn, 7 ta’ Novembru 2016, ?iet i??arata l-po?izzjoni ta?-?ew? na?at dwar l-allokazzjoni tal-infermiera ?ewwa San Vin?enz de Paul.

B’hekk, allura, ikun jista’ jitkompla l-pro?ess sabiex ji?u indirizzati r-rakkomandazzjonijiet li ?ar?u mir-ri?erka li saret din is-sena dwar l-irwol tal-infermiera f’San Vin?enz de Paul biex tissa??a? il-kwalitA� tal-kura li ting?ata f’din l-entitA�.

I?-?ew? partijiet b’sodisfazzjon jinnutaw li bis-sa??a ta’ rieda tajba ta’ bejniethom, l-g?an komuni li j?arsu l-interess tar-residenti u l-impjegati g?andu jipprevali.

Source: Government of Malta