STQARRIJA MA?RU?A MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI

Elezzjoni Ka?wali biex jimtela l-post ta’ Kunsillier g?all-Kunsill Lokali tal-Im?arr wara r-ri?enja tal-Kunsillier Elizabeth Ebejer (2013, PL).

Il-Kummissjonarji Elettorali jg?arrfu illi sal-g?eluq ta?-?mien ipprovdut g?an-nominazzjonijiet, ir?evew nomina wa?da:

Nomina ppre?entata:

Borg Elia

L-g?add tal-voti ser isir f’nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, 14 ta’ Novembru, 2016, fl-Uffi??ju Elettorali, Evans Building, Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta.

Source: Government of Malta